ANA Testing algorithm

/ANA Testing algorithm
ANA Testing algorithm ۱۳۹۶-۱۱-۱۳ ۱۹:۵۷:۵۰ +۰۰:۰۰

الگوریتم تشیخصی بیماریهای وابسته به آنتی بادی ضد هسته (ANA)