مدارک مورد نیاز جهت انجام آزمایش

/مدارک مورد نیاز جهت انجام آزمایش
مدارک مورد نیاز جهت انجام آزمایش ۱۳۹۶-۶-۷ ۱۲:۳۰:۲۳ +۰۰:۰۰
  • هنگام پذیرش نسخه های آزاد همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است .

  • هنگام پذیرش با دفترچه بیمه، عکس دار بودن دفترچه الزامی است .

  • هنگام پذیرش به درخواست خود شخص به ویژه در آزمایش های تشخیص بارداری، گروه خون، عدم اعتیاد ، هپاتیت و ایدز همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است .

  • هنگام پذیرش آزمایش های غربالگری و سلامت جنین به همراه داشتن جواب آخرین سونوگرافی (اگر نوع سونوگرافی مهم است ) الزامی است .

مدارک مورد نیاز