ساعات کاری آزمایشگاه

/ساعات کاری آزمایشگاه
ساعات کاری آزمایشگاه ۱۳۹۶-۱۲-۳ ۱۷:۱۹:۱۹ +۰۰:۰۰

ساعات کار آزمایشگاه تخصصی نیکنام


ساعت پذیرش

شنبه الی چهارشنبه:    ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰
پنجشنبه ها:                 ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰

 

ساعت جوابدهی

شنبه الی چهارشنبه:   ۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
پنجشنبه ها:                 ۷:۰۰ الی ۱۵:۰۰