الگوریتم تشخیص بیماریها

/الگوریتم تشخیص بیماریها
الگوریتم تشخیص بیماریها ۱۳۹۶-۱۱-۱۳ ۱۱:۲۳:۲۳ +۰۰:۰۰

الگوریتم تشخیصی بیماریها می تواند راهنمای بسیاری خوبی برای تشخیص وجود بیماری ها می باشد. رعایت این الگوریتم تشخیصی ضمن تسریع در تشخیص بیماری های احتمالی، می تواند از اتلاف بار مالی و صرف هزینه های بسیار بالا برای بیماران جلوگیری نماید. الگوریتم های پیشنهادی آزمایشگاه تخصصی نیکنام از سایت ArupConsult جمع آوری شده است و روش های بسیار جالبی را برای تشخیص بیماریها معرفی کرده است.

The Physician’s Guide to Lab Test Selection and Interpretation

ARUP Consult® is a laboratory test selection support tool with more than 2,000 lab tests categorized into disease-related topics and algorithm